Úvod

Školenie 1

Téma: Národná, etnické a jazykových menšinách. Vybrané definície.

Školenie 2

Téma: Národné, etnické a jazykové menšiny v Európe – demografický obraz.

Školenie 3

Téma: Zoznámte sa so susedmi. Národné, etnické a jazykové menšiny v mojej krajine.

Školenie 4

Téma: Právne postavenie menšín vo vybraných štátoch z hľadiska medzinárodného práva.

Školenie 5

Téma: Právne postavenie menšín vo svetle vnútroštátneho práva.

Školenie 6

Téma: Právne postavenie menšín z hľadiska vnútroštátneho práva vo vybraných krajinách. Pokus o porovnanie.

Školenie 7

Téma: Definovanie potrieb menšín.

Školenie 8

Téma: Židovské menšiny vo vybraných európskych krajinách. Historický a súčasný obraz.

Školenie 9

Téma: Obraz židovskej menšiny vo svetle výskumu realizovaného v rámci projektu Erasmus Plus “Nelmínne jazyky a náboženstvá v Európe založené na príklade židovských komunít”. Časť 1: Jazyk, náboženstvo, identita.

Školenie 10

Téma: Obraz židovskej menšiny vo svetle výskumu uskutočneného v rámci projektu Erasmus Plus “Nevládajúce jazyky a náboženstvá v Európe založený na príklade židovských komunít”. Časť 2. Oproti ostatným.

Školenie 11

Téma: Obraz židovskej menšiny vo svetle výskumu realizovaného v rámci projektu Erasmus Plus “Nelmínne jazyky a náboženstvá v Európe založené na príklade židovských komunít”. Časť 3: Za prítomnosti antisemitizmu a xenofóbie.

Školenie 12

Téma: genocída, politika, etnické čistenie.

Školenie 13

Téma: Zhrnutie.