Wprowadzenie

Szkolenie 1

Temat: Mniejszości narodowe, etniczne i językowe. Wybrane definicje.

Szkolenie 2

Temat: Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Europie – obraz demograficzny.

Szkolenie 3

Temat: Poznaj swoich sąsiadów. Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w moim kraju.

Szkolenie 4

Temat: Status prawny mniejszości w wybranych państwach w świetle prawa międzynarodowego.

Szkolenie 5

Temat: Status prawny mniejszości w świetle prawa wewnętrznego.

Szkolenie 6

Temat: Status prawny mniejszości w świetle prawa wewnętrznego w wybranych państwach. Próba porównania.

Szkolenie 7

Temat: Definiowanie potrzeb mniejszości.

Szkolenie 8

Temat: Mniejszości żydowskie w wybranych państwach europejskich. Rys historyczny i obraz współczesny.

Szkolenie 9

Temat: Obraz mniejszości żydowskiej w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu Erasmus Plus ‘Non-dominant languages and religions in Europe basing on the example of Jewish communities’. Część 1: Język, religia, tożsamość.

Szkolenie 10

Temat: Obraz mniejszości żydowskiej w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu Erasmus Plus ‘Non-dominant languages and religions in Europe basing on the example of Jewish communities’. Część 2. Wobec innych.

Szkolenie 11

Temat: Obraz mniejszości żydowskiej w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu Erasmus Plus ‘Non-dominant languages and religions in Europe basing on the example of Jewish communities’. Część 3: Wobec antysemityzmu i ksenofobii.

Szkolenie 12

Temat: Ludobójstwo (genocide), politybójstwo (politicide), czystka etniczna (ethnic cleansing).

Szkolenie 13

Temat: Podsumowanie.